Dekha hai zindagi ko kuch itna kar-ii-b say

Dekha hai zindagi ko kuch itna kar-ii-b say

Chehre tamaam lagne lage hain aj-ii-b say

 

Es rengti hayaat ka kab tak uthain baar

Bimaar ab ulhajne lage hain tab-ii-b say

 

Har gaam par hai majmaa-e-ush-shaaq muntazir

Maqtal ki raah milti hai ko-e-habib say

 

Es tarah zindagi ne diya hai hamara sath

Jaisay koi nibaah raha ho raq-ii-b say

 

Aey rooh-e-asar jaag, kahan so rahi hai tu

Aawaz dey rahe hain payambar sal-ii-b say

 

Related Posts

Share this page:

0 Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.
Required fields are marked *